Při nákupu nad 1500 kč poštovné zdarma.

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

V České republice je čím dál více lidí s odlišným mateřským jazykem. Co se týče dospělých lidí, poměrně rychle se adaptují, neboť umí anglický jazyk, kterým se mohou dorozumět nejen na úřadech, ale také na nových pracovních pozicích. Kromě toho spoustu firem má své tlumočníky, což dospělým život u nás zjednodušuje. Mnohem hůře jsou na tom děti, neboť ty se musí začlenit do českého vzdělávacího systému a nezbývá jim nic jiného, než se naučit perfektně ovládat český jazyk.

Obsah:

Jak definovat děti s odlišným mateřským jazykem?

Pohled na děti s odlišným mateřským jazykem je různý. Někdo tvrdí, že se jedná o děti, které mají cizí občanství a jen pobývají na území České republiky. Ovšem je mnoho dětí, které mají české občanství a přitom bychom je také mohli zařadit do této skupiny. Teoreticky můžeme říct, že děti s odlišným mateřským jazykem jsou ty, které v domácím prostředí a ve volném čase využívají jiný jazyk než český. To znamená, že například jeden z rodičů je cizinec a z tohoto důvodu se v domácnosti mluví cizím jazykem a podobně.

Největší problémy ve škole

Většina dětí i dospělých se dokážou naučit český jazyk, tak aby ho mohli využívat při každodenním životě, jako je například nákup v obchodě, jízda hromadnou dopravou anebo komunikace s přáteli. Ovšem problémy nastávají ve škole, kdy děti potřebují znát akademický český jazyk, což pro cizince velmi složité, neboť jak všichni víme český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků. Mnoho Čechům dělá problém napsat diktáty bez chyby a pro cizince je to mnohem obtížnější, protože pro jazyk nemají cit jako my rodilí mluvčí. Mimo jiné jsou ve škole předměty, které vyžadují specifickou slovní zásobu, jako například přírodopis, zeměpis a podobně.

Jak dlouho trvá osvojení českého jazyka?

Samozřejmě, že osvojování českého jazyka je dlouhou proces a u každého je tento proces jinak dlouhý. Záleží na mnoha aspektech, například na tom, o jak staré dítě se jedná, jakým mateřským jazykem mluví, zda je to jazyk podobný nebo úplně odlišný, v jakém prostředí žije, jestli má v rodině nebo v blízkém okolí někoho, kdo na něj mluví českým jazykem a podobně. Obecně platí, že dítě potřebuje minimálně jeden rok na osvojení jazyka, ale stejně tak může osvojování akademického českého jazyka trvat i deset let. Po celou tu dobu je potřeba být trpělivý a podporovat dítě, zejména když vidíme snahu a pokroky.

Podpora ve škole

V mnoho školách jsou děti s odlišným cizím jazykem součástí běžných tříd, proto je naše školství na to připraveno, existují obory na vysokých školách, které připravují budoucí učitele přímo na práci s těmito dětmi. Kromě toho ve školách jsou brány ohledy na tyto děti, mívají jiné hodnocení, jsou na ně kladeny trochu jiné nároky a podobně. Musíme si uvědomit, že práce učitele s tímto dítětem není jednoduchá, ale máme tu výhodu, že existují organizace a internetové stránky, které pomáhají s adaptací těchto dětí a jsou plné kurzů pro učitele, pomůcek do vyučování a podobně.

Mohu pomoct, i když nejsem učitel?

Pokud máte ve svém okolí dítě nebo děti s odlišným mateřským jazykem, například je to spolužák nebo vaše dítěte nebo váš soused a podobně, pak můžete pomoci i vy, zejména s běžnou adaptací. Stačí, když se jim nebudete stranit. Naopak pomůže, když s dítětem prohodíte pár vět anebo, když ho pozvete k sobě na návštěvu, na narozeninovou oslavu, letní grilování a podobně. Dítě tak bude v přímém a častém kontaktu s českým jazykem, což mu může pomoct.

Lidé, zejména děti s odlišným cizím jazykem to mají velmi těžké, neboť český jazyk je velmi těžký jazyk, a proto je potřeba, abychom tyto lidi podporovali.

Hračky pro děti na Ready4Kids:

Mohlo by Vás zajímat