Při nákupu nad 1500 kč poštovné zdarma.

Jak probíhá screening v těhotenství

Jak probíhá první screening v těhotenství

Těhotenský screening je soubor důležitých vyšetření, které jsou rozděleny do všech trimestrů v těhotenství. Tato vyšetření jsou nedílnou součástí prenatální diagnostiky. V článku se podrobně podíváme na screening podle jednotlivých trimestrů – jak se vyšetření provádí a co se díky němu lze dovědět.

Obsah:

Jak probíhá první screening?

Screening v 1. trimestru je neinvazivní kombinované vyšetření, pomocí kterého lze docela přesně stanovit míru rizika vzniku vývojových vad plodu. A to jak těch anatomických, tak chromozomálních.

Kdy se dělá první screening?

Tento screening se skládá z několika navazujících vyšetření, které se provádí v rozmezí 10. až 14. týdne těhotenství.

Co se na screeningu dozvíme?

Prvotrimestrální screening se zaměřuje na zhodnocení míry rizika vzniku anatomických i chromozomálních vývojových vad plodu. Určité riziko jejich vzniku je u každého plodu, u někoho je vyšší, u někoho zase nižší. Nicméně ani vyšší riziko neznamená, že by nutně touto vývojovou vadou plod musel trpět, pouze je u něj vyšší riziko jeho vzniku.

Pokud je pravděpodobnost vzniku vývojové vady vyšší než 1:100, doporučují se další, už invazivní vyšetření. V drtivé většině případů je ale tato pravděpodobnost mnohem nižší a všechno je v pořádku.

Odhalí screening nějaké nemoci plodu?

Tento screening je schopen odhalit vývojové vady plodu, mezi něž patří Downův, Patauův a Edwardsův syndrom.

Celkově je pak schopen vyloučit 85-90 % všech vývojových vad. Pokud jsou jeho výsledky negativní, tudíž to neznamená nulové riziko dalších vývojových vad. Znamená to pouze to, že tyto vývojové vady jsou již vysoce nepravděpodobné.

Jak se screening provádí?

Přibližně v 10. týdnu se nejprve provede odběr krve. Zkoumají se biochemické markery, které by mohly signalizovat chromozomální vývojové vady.

Poté mezi 12.-14. týdnem těhotenství následuje ultrazvukové vyšetření. Zaměřené je zejména na stavbu a strukturu plodu a jeho případné anatomické vady. Odhalilo by všechny případné srdeční či mozkové vady, a také rozštěpy.

Je screening povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening není povinný, pouze doporučený. Pojišťovnou hrazený není, nicméně některé mohou proplácet alespoň část jeho ceny. Je potřebné informovat se přímo u své pojišťovny. Cena prvotrimestrálního screeningu se pohybuje kolem 1 600 Kč.

Screening v 2. trimestru

Nejdůležitějším screeningem je screening v 2. trimestru.

Kdy se dělá screening v 2. trimestru?

Druhotrimestrální screening se provádí ideálně mezi 20. a 22. týdnem těhotenství.

Co se na screeningu 2. trimestru dozvíme?

Tento screening může odhalit až 90 % případných strukturálních vývojových vad plodu. Řekne nám tak, zda růst plodu probíhá normálně a zda jsou všechny orgány a části těla anatomicky v pořádku. Kromě toho s ním lze zjistit také míru rizika předčasného porodu.

Kromě plodu se při tomto screeningu provádí také vyšetření plodové vody, placenty a děložního hrdla. V případě, že by něco bylo v nepořádku, bylo by nutné podstoupit další doplňující vyšetření. Ve většině případů se při screeningu po 20. týdnu těhotenství můžete dovědět také pohlaví vašeho dítěte.

Odhalí screening v 2. trimestru nějaké nemoci plodu?

Druhotrimestrální screening může odhalit velkou většinu anatomických vývojových vad.

Jak se screening provádí?

Na rozdíl od prvotrimestrálního screeningu se při screeningu provádí pouze jedno vyšetření, a to ultrazvukové.

Je screening v 2. trimestru povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening opět povinný není, pouze se vysoce doporučuje. Nicméně i pokud se další screeningy rozhodnete vynechat, alespoň tento byste absolvovat měly. Jde o nejdůležitější screening v těhotenství. Platit za něho nebudete muset, druhotrimestrální screening je plně hrazen pojišťovnou.

Screening v 3. trimestru

Screening v 3. trimestru těhotenství se provádí hlavně z důvodu zjištění stavu placenty a polohy plodu. Provádí se také kontrola jeho růstu a orgánů.

Kdy se dělá screening v 3. trimestru?

Screening v 3. trimestru se ideálně provádí mezi 30. a 32. týdnem těhotenství.

Co se na screeningu 3. trimestru dozvíme?

Při některých těhotenstvích může v jejich posledních týdnech docházet k selhávání placenty. To má za následek ohrožení zdraví a života plodu. Screening v 3. trimestru je schopen tuto komplikaci včas odhalit a případným problémům tak zamezit. Kromě toho se vyšetřuje také množství plodové vody.

Dále se pak měří obvod hlavičky a bříška plodu, počítá se jeho hmotnost. A to z důvodu, že při některých těhotenstvích může docházet k zpomalování růstu plodu ve druhé polovině těhotenství.

Opět se kontrolují také orgány plodu – většina poruch by sice byla odhalena již dříve, nicméně existují i vady, které lze dobře rozpoznat až v pozdější fázi těhotenství. Právě kvůli jejich vyloučení se provádí tato opětovná kontrola.

Odhalí nějaké nemoci plodu screening 3. trimestru?

Jak jsme již načrtli výše, screening v 3. trimestru je schopen odhalit některé vývojové vady orgánů. Diagnostikovat může také zhoršenou funkci placenty. Pokud k tomu dojde, většinou pak ještě následuje Dopplerovské vyšetření na zjištění prokrvení plodu i placenty.

Jak se screening v 3. trimestru provádí?

Jde opět pouze o ultrazvuk. V případě potíží může být kombinováno s Dopplerem.

Je screening v 3. trimestru povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening opět povinný není, nicméně je velmi vhodné ho absolvovat. U každé pojišťovny by měl být plně hrazen.

3D/4D screening

3D nebo 4D ultrazvuk slouží k tomu, abyste si z těhotenství mohly ponechat památku na vaše dítě ještě v bříšku. Za určitý poplatek si buď z 3D ultrazvuku můžete nechat udělat fotografii miminka, nebo z 4D ultrazvuku video jeho pohybů. Nejvhodnější doba pro podstoupení těchto ultrazvuků je o přibližně 2-4 týdny dříve, než se provádí screening v 3. trimestru. Je proto nejvhodnější podstoupit ho samostatně.

Mohlo by vás zajímat: