Při nákupu nad 1500 kč poštovné zdarma.

Jak probíhá screening v těhotenství

Těhotenský screening je soubor důležitých vyšetření, které jsou rozděleny do všech trimestrů v těhotenství. Tato vyšetření jsou nedílnou součástí prenatální diagnostiky. V článku se podrobně podíváme na screening podle jednotlivých trimestrů.

Obsah:

Screening v 1. trimestru

Screening v 1. trimestru je neinvazivní kombinované vyšetření, pomocí kterého lze docela přesně stanovit míru rizika vzniku vývojových vad plodu. A to jak těch anatomických, tak chromozomálních. Pokud je pravděpodobnost vzniku vývojové vady vyšší než 1:100, doporučují se další vyšetření. V drtivé většině případů je ale tato pravděpodobnost mnohem nižší a všechno je v pořádku.

Kdy se dělá screening v 1. trimestru?

Screening v 1. trimestru se provádí v 10. - 14. týdnu těhotenství. Je kombinací vyšetření krve matky v 10.–11. týdnu těhotenství, kterým se zkoumají biochemické markery, které by mohly signalizovat chromozomální vývojové vady a ultrazvukového vyšetření plodu v 11. - 14. týdnu těhotenství, které je zaměřené zejména na stavbu a strukturu plodu a jeho případné anatomické vady.

Jaké nemoci plodu je screening schopen odhalit?

Screening v prvním trimestru je schopen odhalit vývojové vady plodu, mezi něž patří Downův, Patauův a Edwardsův syndrom. Celkově je pak schopen vyloučit 85-90 % všech vývojových vad. Pokud jsou jeho výsledky negativní, neznamená to však nulové riziko dalších vývojových vad, ale znamená to, že tyto vývojové vady jsou již vysoce nepravděpodobné.

Je screening povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening není povinný, pouze doporučený. Pojišťovnou standardně hrazený není, nicméně některé mohou proplácet alespoň část jeho ceny. Je potřeba informovat se přímo u své pojišťovny. 

Screening v 2. trimestru

Druhotrimestrální screening může odhalit velkou většinu anatomických vývojových vad. Na rozdíl od prvotrimestrálního screeningu se při screeningu provádí pouze jedno vyšetření, a to ultrazvukové.

Kdy se dělá screening v 2. trimestru?

Druhotrimestrální screening se provádí ideálně mezi 20. a 22. týdnem těhotenství.

Jaké nemoci plodu je screening schopen odhalit?

Tento screening může odhalit až 90 % případných strukturálních vývojových vad plodu. Řekne vám tak, zda růst plodu probíhá normálně a zda jsou všechny orgány a části těla anatomicky v pořádku. Kromě toho s ním lze zjistit také míru rizika předčasného porodu.

Kromě plodu se při tomto screeningu provádí také vyšetření plodové vody, placenty a děložního hrdla. V případě, že by něco bylo v nepořádku, bylo by nutné podstoupit další doplňující vyšetření. Ve většině případů se při screeningu po 20. týdnu těhotenství můžete dovědět také pohlaví vašeho dítěte.

Je screening povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening opět povinný není, pouze se vysoce doporučuje. Nicméně i pokud se další screeningy rozhodnete vynechat, alespoň tento byste absolvovat měly. Jde o nejdůležitější screening v těhotenství. Platit za něho nebudete muset, druhotrimestrální screening je plně hrazen pojišťovnou.

Screening v 3. trimestru

Screening v 3. trimestru je schopen odhalit některé vývojové vady orgánů. Diagnostikovat může také zhoršenou funkci placenty. Pokud k tomu dojde, většinou pak ještě následuje Dopplerovské vyšetření na zjištění prokrvení plodu a placenty. Jedná se o ultrazvukové 

Kdy se dělá screening v 3. trimestru?

Screening v 3. trimestru se ideálně provádí mezi 30. a 32. týdnem těhotenství.

Co je schopen screening odhalit?

Při některých těhotenstvích může v jejich posledních týdnech docházet k selhávání placenty. To má za následek ohrožení zdraví a života plodu. Screening v 3. trimestru je schopen tuto komplikaci včas odhalit a případným problémům tak zamezit. Kromě toho se vyšetřuje také množství plodové vody.

Dále se pak měří obvod hlavičky a bříška plodu, počítá se jeho hmotnost. A to z důvodu, že při některých těhotenstvích může docházet k zpomalování růstu plodu ve druhé polovině těhotenství.

Je screening povinný a hradí ho pojišťovna?

Screening opět povinný není, nicméně je velmi vhodné ho absolvovat. Standardně je u každé pojišťovny plně hrazen,

3D/4D screening

3D nebo 4D ultrazvuk slouží k tomu, abyste si z těhotenství mohly ponechat památku na vaše dítě ještě v bříšku. Za určitý poplatek si buď z 3D ultrazvuku můžete nechat udělat fotografii miminka, nebo z 4D ultrazvuku video jeho pohybů. Nejvhodnější doba pro podstoupení těchto ultrazvuků je o přibližně 2-4 týdny dříve, než se provádí screening v 3. trimestru.

Mohlo by vás zajímat:

Důvěryhodné zdroje:

  1. Pardubická nemocnice: Screeningy v těhotenství
  2. PROFEMA: Screening ve 3. trimestru