Při nákupu nad 1500 kč poštovné zdarma.

Kdy dítě začne mluvit?

Většina dětí začíná mluvit přibližně ve věku 12 až 18 měsíců. Pojmem “začíná mluvit” je myšleno vyjadřování se dítěte pomocí prvních slov. Pojďme se podívat na to, co můžeme očekávat, pokud jde o jazykové dovednosti dítěte, a co dělat, pokud máme nějaké obavy.

Obsah:

Kdy dítě vysloví své první slovo?

Mnoho dětí své první slovo vysloví okolo jednoho roku. Ale už o dva měsíce dříve si vytváří pasivní slovník, takže si dávejte pozor na to, jak před dětma mluvíte. V roce a půl mají vaši potomci v zásobě asi 50 slov, se kterými se s vámi pohodlně dorozumívají.

Jaké jsou obvyklá první slova dítěte?

Běžná první slova obsahují hlásky "b", "d",”t” a "m", které se dítěti říkají nejsnáze, takže "máma" nebo "táta" obvykle vítězí. Existují však velké rozdíly a některá miminka říkají i méně očekávatelná první slova.

Vaše dítě může mít určité zvuky, které znamenají určité věci, nebo více než jednu věc. Například "baba" může znamenat  "banán" i "dítě".

To, že zvuk, který vaše dítě říká, má být slovo, poznáte podle toho, že ho říká v souvislosti s určitou osobou nebo věcí a že ho říká s určitou mírou důslednosti.

Kdy děti mluví ve větách?

Děti obvykle začínají říkat jen několik slov a může trvat týdny až měsíce, než se jejich slovní zásoba rozšíří o nová slova. Ve věku od 18 měsíců do dvou let však většina dětí zažívá jazykovou explozi a naučí se přibližně jedno nové slovo týdně.

Nicméně až po dvou letech začnou děti skutečně "mluvit" - tj. spojovat slova do jednoduchých vět. Jestliže dítě ani po druhém roce nemluví, uvědomte o tom jeho lékaře.

Budou umět říct 50 až 100 slov a začnou spojovat slova dohromady do dvouslovných vět, jako například "vše hotovo" nebo "hrát si s míčem". Některé dvouleté děti začínají říkat tříslovné věty a jiné mluví v odstavcích.

Je také důležité si uvědomit, že děti, které jsou bilingvní, se mohou zdát opožděné v řeči, protože mohou být zmatené v tom, který jazyk mají používat. 

Hračky pro děti na Ready4Kids:

Vývoj komunikačních dovedností dítěte v prvním roce

I když se to možná nezdá, vaše dítě s vámi komunikuje hned po narození. Pláč je zpočátku jedním z mála způsobů, jak s vámi může dítě komunikovat.

Časem je většina rodičů schopna pochopit, co pláč jejich dítěte znamená, a také to, jak uspokojit jeho potřeby ještě předtím, než pláč začne. Tento zpětný pohyb mezi rodičem a dítětem je prvním způsobem, jak naučit své dítě komunikovat.

Kromě pláče existují i další způsoby, kterými s vámi dítě v prvních měsících komunikuje, a všechny jsou předstupněm rozvoje jazyka.

Ve dvou měsících k vám dítě začne otáčet hlavu. Když na něj mluvíte, může také začít žvatlat či brumlat.

Ve čtyřech měsících začne vaše dítě žvatlat a může dokonce začít kopírovat některé zvuky, které vydáváte.

V šesti měsících dítě může reagovat na vaše otázky a žádosti určitými zvuky. Mělo by také začít reagovat na svá vlastní jméno a napodobovat první slabiky (ga, ma, ba).

V devíti měsících se na vás dítě při vyslovení svého jména podívá a bude vydávat spoustu nesorzumitelných zvuků. Může začít zvedat ručičky, aby vám řeklo, že chce být zvednuto.

Jak podpořit a rozvíjet řeč dítěte?

Pokud chcete, aby se děťátko rozmluvilo ve správném věku, je zapotřebí jej správně stimulovat. Děti jsou jako houby po dešti, které nasávají vše okolo. Učí se nápodobou. Musíte se jim tedy věnovat a společně trénovat. Je velmi důležité, si každý den udělat alespoň hodinu času.  Do běžného chodu dne zařaďte tedy tyto činnosti:

  • Mluvte – Na dítě musíte mluvit, protože jedině tak mu rozšíříte slovní zásobu. Takže neustále vše pojmenovávejte. Činnosti, věci kolem vás, se kterými něco děláte, plán dne, kam zrovna jdete atd. Dítě si díky tomu bude učit, co jaké slovo znamená a v hlavě se mu daná slova budou řadit do obrazového slovníku.
  • Čtěte dítěti– Pamatujete, když jste byli malí, jak vám maminka četla před spaním? Nyní jste v této pozici vy. Čtené slovo je také moc důležité pro tvorbu vět. Dítě se tak učí intonaci, rychlosti, slovotvorbě a slovosledu. Číst můžete před spánkem anebo tuto činnost zařaďte jako klidový program mezi hraním. Nevyhýbejte se ani básním, rýmovačkám, hádankám a pořekadlům. Vše úměrně věku.
  • Zpívejte – Víte, že když někdo má poruchu řeči a lidově řečeno koktá, při zpívání se to úplně spraví? Jde nejspíš o vibraci hlasivek. Zpěv je také snadnější pro zapamatování slov. Proto si děti hned broukají pod vousy písničku, kterou jen párkrát slyší v rádiu či televizi. Mozek tyto informace snáz přijme. Nebojte se, vaše batole neřeší falešnou tóninu nebo nečistý tón. Jako podpůrnou pomůcku můžte použít zvukové hračky.

Jak mohou pomoci interaktivní hračky?

Interaktivní hračky mohou pomoci s rozvojem mluvení u dětí. Takové hračky stimulují řeč a jazykový vývoj prostřednictvím zvuků, slov a frází. Pomáhají zlepšit sluchové schopnosti, podporují rozvoj slovní zásoby, učí komunikaci, podporují fantazii a kreativitu dítěte. Při výběru hraček je však  důležité vzít v úvahu věk dítěte a jeho specifické potřeby. Existují interaktivní hračky, které jsou vhodné již pro děti od dvou let.

Hračky pro děti na Ready4Kids:

Mohlo by vás zajímat:

Důvěryhodné zdroje:

  1. Verywell Family: When Do Babies Start Talking?