Při nákupu nad 1500 kč poštovné zdarma.

Imerzivní divadlo

Co je to imerzivní divadlo?

Slovo imerzivní je termín, který není v české sféře zatím moc známý. Jedná se o propojení vícero prvků divadla, které ve výsledku vytváří zajímavý a velmi komplikovaný divadelní tvar. Většina z vás si jistě pod slovem divadlo představí klasickou kukátkovou scénu, místo, kde budou herci a místo, kde budou diváci. Imerzivní představení ale fungují úplně jinak. Imerzivní představení zpravidla bývají mnohem delší, než představení normální, většinou 3 hodiny až několik dnů, nebo v jistých případech i týdnů. Divák má v tomto představení často jistě danou úlohu (roli), ale jinak je mu poskytována absolutní svoboda.

Jak se liší imerzivní divadlo od normálního divadla?

Kromě již zmíněné délky představení, je odlišný i prostor. Představení se odehrává většinou na velikém a uzavřeném prostoru (například stará továrna, ostrov, uzavřená budova) a je děláno formou Site Specific (představení není možno přenést do jiného prostoru, využívá specifika a scénografie daného a jedinečného místa, pro které vzniklo). Diváci se mohou v prostoru volně po celou dobu pohybovat a také mohou kdykoli svobodně odejít. Za hranicí prostoru se však již nemá šanci nic o představení dozvědět a nemá žádnou možnost, jak by se do prostoru vrátil. Ve zkratce řečeno, jedná se o vytvoření jiného světa na několik hodin, ve kterém mohou platit jiná pravidla (a většinou platí, na tom bývá výstup založen). Díky tomuto systému, neexistují dva diváci, kteří by prožili naprosto identický zážitek a celkový příběh pak mohou skládat dohromady především díky vzájemné komunikaci po skončení imerze. Na druhou stranu, pokud potkají performery, o kterých vědí, že se účastnili výstupu, nedozvědí se od nich vůbec nic. Umělci se k tomuto představení nikdy hlásit nebudou a svět, který mnozí diváci navštívili, zůstává uzavřen v daném prostoru a mimo něj o jeho existenci nikdo ze zúčastněných na straně organizátorů nepustí ani zmínku.

Jak sledovat imerzi?

Existuje hned několik způsobů, jak imerzi sledovat. Můžete:

  • sledovat příběh konkrétní postavy/postav
  • sledovat jedno konkrétní místo
  • chodit tam, kde je nejvíce lidí a největší rozruch
  • chodit naopak tam, kde je nejmíň diváků. Často se tam děje něco, co je velmi důležité, ale je to právě pouze pro vybrané jedince.

Je tedy na vás, jakým způsobem budete příběh sledovat, všechny metody jsou velmi zajímavé a já osobně doporučuji jejich kombinaci.

Jak vzniká imerze?

Imerzivní představení je velmi složité na logistiku. Děj se totiž odehrává paralelně po celém prostoru a hlavní informace, které nesou děj, musejí být vědět v reálném čase po celém prostoru. Pro vznik takové inscenace tedy není potřeba obyčejný scénář, ale tabulka scénáře, takzvaná mašinerie, do které je doplňován scénář pro všechna jednotlivá místa a postavy. Každá postava musí ve všech chvílích něco dělat a nějak někde jednat. Pokud v předloze její jednání není, musí být její akce domyšlená. Každá postava pak ještě má svůj charakter a herec může podle něj libovolnou improvizací postavu rozžít. Celý proces musí být několikrát ozkoušen a musí běžet hladce. Pro důležité milníky děje se pak používají rozličné signály, aby všichni performeři v celém prostoru věděli, že se již důležitá událost stala. (většinou někde někdo někoho hledá, nebo se ozve telefon a tak podobně.)

Kam zajít na takové představení?

V Čechách takových představení moc není. První kdo se zde imerzí zabýval, byla společnost Tygr v tísni pod vedením Iva Kristiána Kubáka. Jejich první inscenace byla inscenace Golem, kterou odehráli ve vile na Pražské Štvanici. Dále se imerzí zabývá spolek Pomezí. Častější jsou však inscenace mimo republiku. V Evropě je asi nejznámější seskupení SIGNA ze Švýcarska. Jejich představení často trvají několik dnů až týdnů. Zároveň jsou také autory nejdelší imerze vůbec - s představením 120 dní sodomy. Je velmi obtížné se na jakoukoliv reprízu dostat, jelikož bývá omezena na určitý počet míst a poptávka převyšuje nabídku.

Hračky pro děti na Ready4Kids:

Mohlo by Vás zajímat